+90 242 334 37 22

Dolphin Therapy

DELFINOTERAPIA
Delfinoterapia na całym świecie z powodzeniem stosowana jest w leczeniu i rehabilitacji dzieci i dorosłych z następującymi schorzeniami: zaburzenia funkcjonowania centralnego systemu nerwowego, porażenie mózgowe, wczesny autyzm dziecięcy, zespół Downa, zaburzenia mowy i słuchu. Szczególna skuteczność została potwierdzona w leczeniu neuroz, zespołów stresu pourazowego, traum psychicznych, dysleksji. Coraz częściej metoda ta jest stosowana w rehabilitacji osób dorosłych z problemami neurologicznymi (m.in. stany po udarach mózgu) oraz u osób cierpiących na depresję.
Terapia odbywa się w Antalyi na terenie delfinarium połączonego z Aqualadnem; trwa 10 dni, codziennie z wyjątkiem poniedziałków. Pacjenci pływają z delfinem przez pół godziny, następnie oglądają Pokaz Delfinów (Delfin Show). Zwłaszcza kiedy mali pacjenci widzą delfina malującego, śpiewającego, grającego w piłkę, kręcącego się dookoła, skaczącego, wtedy myślą, że mogłyby również robić wiele ciekawych rzeczy w towarzystwie delfina. W czasie tych zabaw wiązki ultradźwięków emitowane przez delfiny przenikają ludzkie ciało powodując drobne, pozytywne zmiany w zniszczonych komórkach. Delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy np. protezy czy też nowotwory i tam właśnie wysyłają swoje lecznicze wiązki. Podczas zabawy z delfinami zwiększa się też u człowieka wydzielanie endorfin, czyli hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową. Endorfiny zmniejszają odczucie bólu, głodu, ułatwiają oddychanie, wpływają na termoregulację. Efekt terapii jest rewelacyjny zwłaszcza u dzieci cierpiących na autyzm. Maluchy, które nie potrafiły wypowiedzieć ani jednego słowa po takiej rehabilitacji rozmawiają, czytają i reagują na otoczenie.
                                  
           LISTA SCHORZEŃ LECZONYCH W DELFINARIACH

 
Schorzenia neurologiczne: ataksja Friedricha, autyzm, brak ciała Modzelowatego, choroba Parkinsona, dystonia, niedowład, zaburzenia czynności mózgu, zaburzenia czucia, zaburzenia neuromotoryczne, padaczka, przerost mózgu, śpiączka, stwardnienie rozsiane, statyczne uszkodzenie mózgu, udar mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Retta, zespół Touretta, utrata zdolności pisania, leukomalacja, kurcz dziecięcy Hiddena, niedorozwój nerwu wzrokowego, - niedokonany podział przodomózgowia, wrodzona łamliwość kości, wybiórcze zaburzenia mowy, zaburzenia koncentracji obustronne porażenie, porażenie połowiczne, porażenia trzykończynowe i czterokończynowe, porażenie trzykończynowe, utrwalone przykurcze stawów, zespół ograniczonego uszkodzenia mózgu, dysleksja. Schorzenia psychiczne: depresja, psychoza maniakalno-depresyjna, zespół Huberta. Schorzenia reumatologiczne: choroba zwyrodnieniowa mięśni. Choroby genetyczne: zespół kociego krzyku, zespól Angelmana, zespół Downa, zespól Noonan, zespół Pierre-Robina, zespół Leigha, twardzina skóry, kruchy chromosom X, neurofibromatoza, pierścieniowate chromosomy, stwardnienie guzowate, trisomia mozaikowa, dystrofia mięśniowa. Choroby nowotworowe: białaczka, guz mózgu, ziarnica złośliwa.
Choroby zakaźne: gruźlica skóry, zakażenie bakteriami Proteusz, zakażenie wirusem Polio, zapalenie opon mózgowych. Choroby wieloprzyczynowe i idiopatyczne: młodzieńcze zapalenie mózgu, niedotlenie, małogłowie, bezwład, hipotonia, uszkodzenie wielonarządowe, wodogłowie, zanik mięśni, zapalenia oskrzelowo-płucne, opóźnienie rozwoju, tylny rozczep kręgosłupa, utrudnienie czynności ruchowej, uszkodzenie wzroku, upośledzenie mowy, uszkodzenie słuchu, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zespół Wolffa, zespół Kabuki.
Zapisy na terapię dokonywane są po przesłaniu dokumentów o stanie zdrowia i karcie chorobowej pacjenta, po przeanalizowaniu karty chorobowej nasz doktor decyduje o możliwości uczestnictwa w terapii.


CENNIK DELFINOTERAPII :
  • 3750 euro - pełna 10 dniowa terapia
  • 375 euro - za każdy dzień terapii w przypadku sesji powyżej 5 dni
  • 425 euro - pojedyncza sesja
*Cena delfinoterapii nie zawiera przelotu, ubezpieczenia, zakwaterowania.
**Firma Niobel Travel organizuje dodatkowe usługi wg. indywidualnych ustaleń z klientem.